Mosvik Brygge

Vertskapet

Mosvik Brygge ble etablert i 2012. Det hele startet med Konditori & Kaffebar i Sentrumsbygget sommeren 2002. Siden ble det flytting ned til Vinjesjøen kai og navneendring.

Innehaver og daglig leder er Ann Kristin Damås Jenssen.

Vinjesjøen kai

Vinjesjøen Kai tilhører Vinje Bruk og er det gamle handelsstedet i Mosvik sentrum. Den eldste delen av brygga ble bygget av Oberst Andreas Chr. Bull som kjøpte gården på dødsboauksjon i 1763. Brygga ble valgt til Mosviks kulturminne i kulturminnestafetten som var en del av Kulturminneåret i 1997. I forbindelse med denne utvelgelsen ble kaia ryddet og satt i stand og tatt i bruk som sommerrestaurant.

Oberst Bull (1729 – 1793)

Gerhard Schøning skriver i sine beretninger etter et besøk på Vinje i 1774:

Oberst Andreas Chr. Bull drev Vinje til et mønsterbruk. Han delte en stor del av gårdens gamle åkerland i teiger med gjerde imellom og slapp kyrne på beite der i den hensikt å tøye ut beitesesongen – altså moderne kulturbeiting.

Til gjengjeld ryddet han ny åker i utmarka og drenerte med lukkede grøfter. Hvor det vanskelig lot seg gjøre å få vannet bort, gravde han ut bassenger og førte matjorda bort til steder hvor det var skrint. Til å pløye og harve brukte han okser.

Gården fødde 40 voksne kyr, 10- 14 hester, 80-90 sauer og en del geiter. Der ble årligårs sådd 50 – 60 tønner korn.

Schøning beskriver at Bull er både snekker, smed, tømmermann, billedhugger og har selv i de ting forferdiget atskillig på sin gård.

Derfor krediterer vi dette maltølet til Oberst Bull som bygde opp Vinjesjøen kai i ca 1771, med dette ølets fyldige smak vil det sette en ekstra spiss på ”Gammel-Gunhilds fiskesuppe”.

Velbekomme!!!