Historie

& Kulturminne

 Vinjesjøen og Vinje Bruk

Vi ønsker å ta vare på det gamle handelsstedet sitt opprinnelig navn Vinjesjøen og skjønner det kan bli litt rotete når Mosvik Brygge også blir nevnt om plassen. Firmaet Mosvik Brygge  ble etablert i 2012. Det hele startet med Konditori & Kaffebar i Sentrumsbygget sommeren 2002. Siden ble det flytting ned til Vinjesjøen kai og navneendring.

Min far Karl O. Damås startet den omfattende restaureringen da han ble pensjonist i 2004

Vinjesjøen Kai tilhørte Vinje Bruk frem til 2019 og ble fradelt gården ved skilsmisse. I årboka fra Mosvik Historielag under kapitlet «Vinjesjøen vaknar » skrevet av Kolbein Dahle har han ført i pennen en historie fra 1600 tallet og fremt til i dag. Boka er å få kjøpt på coop marked og brygga.

Historien om Oberst Bull

Gerhard Schøning skriver i sine beretninger etter et besøk på Vinje i 1774:

Oberst Andreas Chr. Bull drev Vinje til et mønsterbruk. Han delte en stor del av gårdens gamle åkerland i teiger med gjerde imellom og slapp kyrne på beite der i den hensikt å tøye ut beitesesongen – altså moderne kulturbeiting.

Til gjengjeld ryddet han ny åker i utmarka og drenerte med lukkede grøfter. Hvor det vanskelig lot seg gjøre å få vannet bort, gravde han ut bassenger og førte matjorda bort til steder hvor det var skrint. Til å pløye og harve brukte han okser.

Gården fødde 40 voksne kyr, 10- 14 hester, 80-90 sauer og en del geiter. Der ble årligårs sådd 50 – 60 tønner korn.

Schøning beskriver at Bull er både snekker, smed, tømmermann, billedhugger og har selv i de ting forferdiget atskillig på sin gård.

Derfor krediterer vi dette maltølet til Oberst Bull som bygde opp Vinjesjøen kai i ca 1771, med dette ølets fyldige smak vil det sette en ekstra spiss på

”Gammel-Gunhilds fiskesuppe”.

 Velbekomme!!!

Mosvik Brygge blir kulturminne

Denne utvelgelsen i 1997  i kulturminneåret ble det satt fokus på fjordkulturen. Trondheimsfjorden var med sin rike båttrafikk betegnet som dagens E6. Bildene forteller sitt. Takknemlig for alle ildsjelene som har bidratt til at stedet er ivaretatt slik at etterkommerne våre kan ta del i dette aktive livet som dette stedet har bydd på.