Vinje Bruk


 

Litt historie

Vinje bruk er sannsynlighvis en av de eldste privateide gårdene i Mosvik. Gården er nevnt i Aslak Bolt jordebok fra 1430-årene over erkebispestolens eiendommer. 

Etter en dødsboauksjon i 1763 ble Vinje Gods solgt til Andreas Christian Bull. Gerard Schønning besøkte Vinje i 1774 og gir en utførlig og interessant beskrivelse av gårdsdriften sine reiseberetninger.  På denne tiden var Vinje Gods eller Mosvik Gods som det også ble kalt, en stor eiendom bestående av betydelige skogsområder, husmannsplasser, setre og sagbruk.

Jenssens til Vinje Bruk

Proprietær Anthon P. Jenssen (1794-1862) overtok Vinje gods etter en auksjon i 1820. Anthon P. Jenssen var kjøpmannssønn og kom fra Trondheim. I 1851 solgt han godset til sin sønn Benedict Jenssen. Benedict Jenssen utviklet hovedbruket til et mønsterbruk med eget ysteri, kjøttproduksjon med foringsokser og reinsdyr, brenneri. Han ble omtalt som "en av landets betydeligste og beste menn".

 

Benedict Jenssen giftet seg med Anne Knutzon fra Kristiansund, men hun døde etter et kort ekteskap. De fikk en sønn sammen, Anton. Så sier historien at ei guvernante fra Leinstrand i Melhus kom til Vinje for å hjelpe Benedict med barnet. Navnet hennes var Albertine Engelsen. En datter ble født 20.11. 1857 i Leinstrand. Da Benedict døde i 1883, ble gården og en del av godset solgt til hans fetter, grosserer Anthon Mathias Jenssen (1818-1895). Han bodde aldri selv på Vinje, men overlot styret til sin yngste sønn, daværende rittmester, senere Major Einar Jenssen (1860-1944) som overtok i 1895 etter å ha vært bestyrer i 8 år.

Majoren giftet seg med Gunhild Matheson fra Trondheim i 1889. Hovedbygningen som står på Vinje i dag ble bygget som en bryllupsgave fra Majoren til Gunhild. Hovedbygningen er sterkt preget av sin tids arkitektur. Det sentrale lille midttårn minner om den foregående hovedbygningen fra 1700-tallet med mesaninen som Gerhard Schöning beskriver fra sitt besøk.

Majoren og Gunhilds sønn Anton Mathias Jenssen (1892-1969) overtok Vinje i 1947. Han giftet seg med nabojenta Petra Grande fra Stor-Grande. Sønnen Einar Jenssen (1930-1979) giftet seg i 1963 med Brynhild Drabløs fra Vikna og overtok Vinje i 1967. Einar Jenssen forulykket ved drukning under en fisketur ved Meltingen. Dagens eier Anton Mathias Jenssen (1963-) giftet seg med Ann Kristin Damås og  overtok Vinje i 1986 etter flere års samdrift med sin mor.

Odelsjenta Gunhild (1987-) forpakter i dag fjøs og beiteområder. Produksjon i fjøset består av kjøttfe av rasen Charolaise som er kjent for sin gode kjøttkvalitet. I tillegg driver Vinje Bruk i dag med produksjon av korn og poter. Det avvirkes ca. 5.000 m3 skog hvert år. I 2011 kjøpte dagens driver anton M. Jenssen deler av kommuneskogen i Mosvik. Totalt utgjør arealet i dag ca 55.000 dekar.

Vinje Bruk er også eier av området Vinjesjøen kai. som var det gamle anløpsstedet for jekter og dampbåter som Oberst Bull i sin tid bygde. Det er Ann Kristin som i dag driver serveringstedet Mosvik Brygge på den gamle handellstedet.

Gunhild Matheson - Gammel-Gunhild - kom fra det sofistikerte kjøpmannsmiljø i Trondheim og tok med seg rik kunnskap om kokkekunst som hun var gjerne serverte sine gjester på Bruket. En av de rettene hun gjerne serverte var fiskesuppe med hele fiskefileter og skalldyr. Denne serveres med historisk sus på Vinjesjøen i dag. Den kan krydres med tablåteater fra Oberst Bull.