Vinjesjøen Kai tilhører Vinje Bruk og er det gamle handelsstedet i Mosvik sentrum. Den eldste delen av brygga ble bygget av Oberst Andreas Chr. Bull som kjøpte gården på dødsboauksjon i 1763. Brygga ble valgt til Mosviks kulturminne i kulturminnestafetten som var en del av Kulturminneåret i 1997. I forbindelse med denne utvelgelsen ble kaia ryddet og satt i stand og tatt i bruk som sommerrestaurant.